ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"
COVID-19

COVID-19

 

Уважаеми родители и ученици, съгласно заповед № РД 09-2304/09.02.2022 г. на министъра на образованието и заповед на РЗИ-Шумен за временни противоепидемични мерки за периода от 10.02.2022 г. до 23.02.2022 г. включително се въвежда присъствено обучение на ротационен принцип.
Регионалното управление на образованието представиха схемата на обучение от разстояние в електронна среда.
Всички ученици от 5-и, 7-и, 10-и и 12-и клас от училищата в област Шумен ще се обучават:
• от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си;
• от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда;
• от 21.02.2022 г. до 23.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си.
За всички ученици от 6-и, 8-и, 9-и и 11-и клас:
• от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда;
• от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си;
• от 21.02.2022 г. до 23.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда
Обучението от разстояние в електронна среда се извършва при спазване на дневния режим и седмичното разписание на часовете за втория учебен срок. Във времето за ОРЕС консултациите по учебни предмети и часовете за допълнително обучение се провеждат в електронна среда и се вписват в електронния дневник
Учениците от І – ІV клас в училищата на територията на област Шумен се обучават присъствено в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед № РД09-4756/30.11.2021 г., изм. със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед № РД09-4982/14.12.2021 г. на министъра на образованието и науката.

Със Заповед № РД09-1474/24.01.2022 г. на министъра на образованието и науката се определят за неучебни 31.01.2022 г. и дните от 02.02.2022 г. до 04.02.2022 г. включително. На 01.02.2022 г. учениците ще ползват междусрочна ваканция въз основа на Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката.

 Заповед № РД09-4982/14.12.2021 на министъра на образованието и науката за изменение на Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа 

Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа