ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Административни услуги

Заявление за записване на ученик .  
Образец за заявление - ТУК!

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.

 Образец на заявление - ТУК!

 

 

Прикачени документи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища - профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прие
Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища
Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища
Преместване на ученици в държавните и в общинските училища