ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Бюджет

                        

                                 Бюджет 2024 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2024 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2024 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2024 г. 

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2024 г.

                               Бюджет 2023 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05,2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2023 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01. 2023 г.

                                 Бюджет 2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2022 г.

Отчет за касово изпълнение към 31.10.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2022 г. 

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2022 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2022 г.

Очетчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2022 г.

 Проектобюджет 2022 г.

                                 Бюджет 2021г

 Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г

Очет за касовото изпълнение ДД към 31.03.2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.4.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета ДД към 30.04.2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2021 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2021г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2021г.

Очет касово изпълнение на бюджета ДД към 30.09.2021 г.

 Счетоводен баланс 9 месечие - 2021 г.

 Отчет касово изпълнение на бюджета към 30.10.2021 г.

 Очет касово изпълнение ДД към 31.10.2021 г.        

Отчет касово изпълнение към 30.11.2021 г.    

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.     

                                          Бюджет 2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г.

Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.10.2020 г.

Очет касово изпълнение ДД към 30.11.2020 г.

Годишен отчет 2020г.

 

Прикачени документи

Протокол от Общо събрание 29.04.2022 г.
Очет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2021 г..xls
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020 г..xls
Месечен отчет към 31.07.2020 г.
Месечен отчет към 30.06.2020 г.
Месечен отчет към 31.05.2020 г.
Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2020 г.
Отчет за касово избълнение на бюджета към 30.04.2020 г.
Отчет за касово избълнение на бюджета
Отчет към 29.02.2020 г.
Бюджет 2020 г.
Месечен отчет към 31.12.2019 г.
Месечен отчет към 31.10.2019 г.
Месечен отчет към 30.09.2019 г.
Месечен отчет към 31.07.2019 г.
Месечен отчет към 31.08.2019 г.
Месечен отчет към 30.06.2019 г.
Месечен отчет към 31.05.2019 г.
Месечен отчет към 30.04.2019 г.
Отчет към 31.03.2019 г.
Месечен отчет към 28.02.2019 г.
Бюджет 2019 г.
Месечен отчет 31.12.2018 г.
Месечен отчет 30.09.2018 г.
Месечен отчет 31.07.2018 г.
Месечен отчет 30.06.2018 г.
Месечен отчет 31.05.2018 г.
Месечен отчет 03.2018 г.