ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Документи

 

Учебна 2023 - 2024 година

Етичен кодекс  на училищната общност - ЗПУО,чл. 175, ал. 3

Актуална Статегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране- ЗПУО, чл .263, ал.3

Правилник за дейността на училището - ЗПУО, чл.263, ал.3

Форми на обучение - ЗПУО, чл.263, ал.3

Годишен план за дейността на училището  - ЗПУО, чл.263, ал.3

Мерки за повишаване качеството на образованието - ЗПУО, чл.263, ал.3

Програма за превенция на ранно напускане на училище - ЗПУО, чл.263, ал.3

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи - ЗПУО, чл.263, ал.3

 

Училищни учебни планове 2023

Учебен план 1 клас

Учебен план 2 клас

Учебен план 3 клас

Учебен план 4 клас

Учебен план 5 клас

Учебен план 6 клас

Учебен план 7 клас

 

Учебна 2022 - 2023 година

Годишен план за дейността на училището в т. ч. План за квалификацията дейност -ЗПУО, чл. 263, ал. 3

Мерки за повишаване качеството на образованието - ЗПУО, чл. 236, ал. 3

Етичен кодекс  на училищната общност - ЗПУО,чл. 175, ал. 3

Актуална Статегия за развитие на училището за следващите 3 години с приложени към нея план за действие и финансиране- ЗПУО, чл .263, ал.3

Форми на обучение - ЗПУО, чл.263, ал.3

Правилник за дейността на училището 2022-2023 г.

Програма за превенция на ранно напускане на училище - ЗПУО, чл.263, ал.3

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвили групи - ЗПУО, чл.263, ал.3

 Учебен план 1 клас

Учебен план 2 клас

Учебен план 3 клас

Учебен план 5 клас

Учебен план 6 клас

Учебен план 7 клас

Учебна 2021-2022 година

Етичен кодекс  на училищната общност - ЗПУО,чл. 175, ал. 3

Актуална Статегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране- ЗПУО, чл .263, ал.3

Правилник за дейността на училището - ЗПУО, чл.263, ал.3

Форми на обучение - ЗПУО, чл.263, ал.3

 Годишен план за дейността на училището в т.ч. План за квалификационната дейност - ЗПУО, чл.263, ал.3

Мерки за повишаване качеството на образованието - ЗПУО, чл.263, ал.3

Програма за превенция на ранно напускане на училище - ЗПУО, чл.263, ал.3

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвили групи - ЗПУО, чл.263, ал.3

Учебен план 1 КЛАС

Учебен план 2 КЛАС

Учебен план 4 КЛАС

Учебен план 5 КЛАС

Учебен план 6 КЛАС

Учебен план 7 КЛАС

 Отчет за изпълнение на стратегията за развитие на училището