ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Администрация

Стоянка Костадинова - счетоводител

Снежанка Иванова - библиотекар