ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Преподаватели

 СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

          2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Учители - начален етап

 

              АНА ЙОРДАНОВА                                                      ЕЛЕНА ВЪРБАНОВА                                            РОСИЦА ЗЛАТЕВА

                                                                                                             

               старши учител                                                              старши учител                                                           старши учител

                     III клас                                                                           I клас                                                                           II клас

  Учители - прогимназиален етап 

       ГЕНОВЕВА ТОДОРИНОВА                                            РУМЯНА ДИМИТРОВА                         СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                    Профилна снимка                         старши учител                                                                  старши учител                                               старши учител
     Български език и литература,                                    Биология и здравно образование,                        Английски език

       Изобразително изкуство                                          Химия и ООС, География и икономика,

                                                                                                      История и цивилизации

                                                                                           

   

                НАЗИК ХАСАН                                                        СВЕТЛА ДОНЧЕВА

                                                                

     Ръководител направление ИКТ                                     Учител по Математика