ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Педагогически специалисти

          

    НАЧАЛЕН ЕТАП

 

          АНА ЙОРДАНОВА                     ЕЛЕНА ВЪРБАНОВА                        РОСИЦА ЗЛАТЕВА                       ШЕРМИН ХАСАН

                                                                                  

         старши учител                                     старши учител                                    старши учител                              старши учител

 

                                                                     

  Учители - прогимназиален етап 

       ГЕНОВЕВА ТОДОРИНОВА                                            РУМЯНА ДИМИТРОВА                         СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                    Профилна снимка                         старши учител                                                                  старши учител                                                старши учител
     Български език и литература,                                    Биология и здравно образование,                        Английски език

       Изобразително изкуство                                          Химия и ООС, География и икономика,

                                                                                                      История и цивилизации

                                                                                           

   

                НАЗИК ХАСАН                                                        

                                                                

  Учител по математика и КМИТ