ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Преподаватели

 СПИСЪК НА ПРЕПОДАВАТЕЛСКИЯ СЪСТАВ

          2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Учители - начален етап

 

              АНА ЙОРДАНОВА                                                      ЕЛЕНА ВЪРБАНОВА                                            РОСИЦА ЗЛАТЕВА

                                                                                                             

 

  Учители - прогимназиален етап 

       ГЕНОВЕВА ТОДОРИНОВА                                            РУМЯНА ДИМИТРОВА                         СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                    Профилна снимка                  

   

                НАЗИК ХАСАН                                                        СВЕТЛА ДОНЧЕВА