ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

1 клас

 

ПЛАН - ПРИЕМ 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ В 1. КЛАС / 2024-2025 ГОДИНА

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 
ГРАФИК план-прием 1 клас 2023-2024 учебна година
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 - ТУК

 Заповед-план-прием-на-кмета-на-община-Шумен

ГРАФИК ДЕЙНОСТИ ПЛАН ПРИЕМ 

ЗАПОВЕД ПЛАН -  ПРИЕН 1 КЛАС 2022/2023 г.

ЗАПОВЕД училищен план-прием за 2022-2023 г.

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, На 27.04.2022г /сряда/ от 17.00 часа в двора на ОбУ „Св.П.Хилендарски“ ще проведем среща с родителите на бъдещите първокласници, за да Ви представим

нашето училище и да Ви разясним новата електронна система за кандидатстване. Ще се срещнете с класния ръководител, които ще води първи клас; ще Ви запознаем с учебния план, по който ще учат

Вашите деца и ще отговорим на всичките въпроси, които Ви интересуват.

От Ръководството

Прием на ученици за I клас за учебната 2022 - 2023 година

Подаване на заявленията за подбор на ученици в I клас
Период: от 04.01.2022 г. до 28.05.2022 г. от 08.00 ч. до 17.00 ч. в канцеларията на училището. Заявление за записване - ТУК

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

І. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ НА УЧЕНИЦИ В І КЛАС 

 1. В ОбУ „Св.П.Хилендарски“ могат да подават документи за І-ви клас родителите на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2022/2023 година – родени през 2015 година.
 2. Приемат се следните документи:
 • Акт за раждане на детето - оригинал /задължително/ - /след сверка се връща на притежателя/
 • Адресна регистрация за постоянен/настоящ адрес на родител/настойник/ или лична карта на родител -  оригинал. /задължително/ - /след сверка се връща на притежателя/
 • Заявление от родител /по образец от училището/
 • За самоосигуряващите се лица - Булстат, удостоверение от съответната професионална организация за адреса на местоизвършване на дейността от самоосигуряващото се лице. /удостоверяващо критерий №5/
 • Служебна бележка от работодател с изходящ номер, мокър печат и ЕИК на работодателя. /удостоверяващо критерий №5/ 

ІІ. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

       1. Заявленията се подават от 04.01.2022 г..до 28.05.2022 г.​​

 1. Заявленията се приемат всеки работен ден от 8.00 до 16.30 часа в канцеларията на училището. 
 1. При подаване на заявление за подбор на ученици за I клас по електронна поща моля да прикачите необходимите документи със заличени данниза: ЕГН, Номер на документа. Прикачените документи да са сканирани. 

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР И ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

     1. Децата, за които е подадено заявление за приемане в училището, се разпределят в следните групи:

1.1. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището и постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението – 100 точки

1.2. Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище – 100 точки

1.3. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението – 80 точки

1.4. Постоянен/настоящ адрес в близост до училището, променен през последната една година преди подаване на заявлението – 60 точки

1.5. Постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението – 40 точки

 1. Дете с трайни увреждания над 50% - 40 точки
 2. Деца сираци – 40 точки
 3. Други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището - 10 точки.
 4. Близост до местоработата на един от родителите – 6 точки

(1) При приема се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.

(2) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите, като първо се приемат децата от първа група.

(3) Близнаци се класират заедно и над утвърдения брой ученици в паралелката, ако единият от тях е класиран.

(4) Когато с броя на децата в определена група по критерий №1.1 и №1.2 се надхвърля броят на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според критерии: №1.2, №1.3, №1.4, 2, 3, 4 и №5  

 1. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА ПО ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА.

 

ДЕЙНОСТИ СРОК
Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием  03.06.2022 г. 
Обявяване на списъците с класираните деца на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището  на 06.06.2022 г. 
Записване на приетите деца в първи клас/с оригинал на удостоверение за задължително предучилищно образование  07.06.2022 г. - 10.06.2022 г. 
Обявяване на незаетите места на интернет страницата на училището и на видно място в сградата на училището  13.06.2022 г. 
Приемане на заявления за записване при наличие на незаети места  14.06.2022 г. и 15.06.2022 г. 
Утвърждаване от директора на училището на списъците на приетите ученици  До началото на учебната година 
Родителска среща  07.09.2022 г.-17.30 ч. 

 

 Прием в Първи клас за 2021/2022 учебна година

 •   Заявление - изтегля се от системата или се попълва на място;
 •    Удостоверение за завършена подготвителна група - оригинал;
 •    Акт за раждане на детето;
 •    Документ  за местожителство, САМО ако трябва да се удостоверят обстоятелства за некоректна информация въведена в електронната система.

  

Примерни пособия и помагала за 1 клас

 

Тетрадки с тесни и широки редове 5 бр. - до 20 листа.
Тетрадки с големи квадратчета 5 бр. - до 20 листа.
Блок/скицник за рисуване №4 (А4) - 1 бр.
Акварелни бои (желателно български) - 1 бр.
Четки за рисуване - една тънка 2-4№ и една дебела 8-12№ с мек косъм, кръгли.
Ножица, метална, съобразена с детето. - 1 бр.
Цветни моливи комплект 12 бр. - 1 кутия.
Флумастери комплект до12 бр. - 1 кутия.
Черни моливи В до В2 - 2-3 бр.
Гума, линия/триъгълник.
Чанта/раница (съобразена с детето).
Книжка за четене с много картинки и малко текст (ако нямате в къщи подобна).