ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Квалификационна дейност

 

 04.07.2022 г.

«Обучение чрез решаване на проблеми»  - Брой кредити – 1

Лектори: проф. дпн Николай Колишев и доц. д-р Виолета Кюркчийска