ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Занимания по интереси

1. Чудният свят на програмирането - ръководител  Назик Мехмед Хасан

Описание: Учениците да овладеят следните умения: създаване на профил; създаване на програми; създаване и съхранение на папки; сглобяване на пъзели чрез плъзгане и спускане; открива грешки в готов вид. Научават се да спазват правописни правила при работа с текст; чрез забавни игри учениците ще се научат да създават свои проекти и да придобият повече опит и увереност при работа с компютър.

2. Баскетболръководител Красимира Петрова Александрова 

Описание: Възпитаване на личностни качества сред децата. Създаване на трайни връзки между двигателни навици и тактическо мислене, развитие на морално-волеви качества, които съдействат за създаването на интелект, колективен дух и етични отношения. Учениците ще се запознаят с правилата и красотата на играта баскетбол . Развитие на качества - колективизъм, целенасоченост, воля за победа, взаимопомощ. Физически качества - ловкост, бързина, повратливост и др.

3. Млад еколог - ръководител  Румяна Димитрова Иванова

Описание: Включването на детето в достъпна практико-изследователска дейност, насочена към изграждане на положително отношение към природния свят, което е предпоставка за формиране основите на екологична култура. Повишаване на уменията за комуникация и нивото на образование на учениците формирайки ги като личности, живеещи в хармония със себе си, околните и заобикалящата ги жива и нежива природа.

4. “Забавна математика” - ръководител Елена Жечкова Върбанова

Описание: Децата да се запознаят по увлекателен начин с красотата на „различната“ математика – „тайните“ на множествата, възможностите за наредба на различни елементи и как да се преброят тези възможности в определени ситуации; как може да се изчисли шанса да се случи дадено събитие, чрез задачи от алгебричен и геометричен характер, породени от нашето ежедневие;  да разкрие красотата и творчеството в математиката;  да развива статистическото мислене на децата още в начален курс;  да стимулира интереса към математиката и мястото ѝ в света около нас;  да развива логическото и пространствено мислене на децата и нестандартния подход към откриване на решения;  да ги подготвя изпреварващо за предстоящите етапи в обучението по математика и да насърчава участието им в извънучилищни изяви: конкурси, олимпиади, състезания на национално и международно ниво;  да развива у децата умения като наблюдателност, съобразителност, находчивост, комбинативност, концентрация, качества да откриват най-добрата стратегия и много други;  да приучава малките ученици към работа в екип;  да обогатява тяхната обща култура и изгражда ценностната им система чрез решаване на задачи от различни области на живота.

5. „Живей здравословно“ - ръководител Ана Кръстева Йорданова

Описание: Здравето е най-важният фактор, който ни прави щастливи. То зависи от нашето хранене, прием на течности, движение, сън, хигиена, чисти мисли и добри дела“. Основните акценти при здравословния начин на живот са рационално хранене, правилна хидратация, активно движение, опазване на околната среда и увереност в собствените сили и възможности. Това са и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани в клуб „Живей здравословно“, при което учениците ще усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации.

6. „СРЪЧНИ РЪЦЕ“ - ръководител Шермин Шефкет Хасан

Описание: Основната цел на ктъжока е да се стимулират и развиват творческите способности и умения на учениците, Да се разширяват знанията им за различните материали и уменията им за работа с тях. Стимулиране на иновативността и творческото мислене ,изграждане на отношение към изкуството.