ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

НВО

Национално външно оценяване (НВО)  през учебната 2023 - 2024 година

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.) 

Заповед РД09-4331-28.12.2023

Заповед РД09-4329-28.12.2023

 
 ДАТИ  НВО IV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., 
начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., 
начало 10,00 часа

 

1. ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НАНАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

2. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

3. ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА ІV КЛАС

4. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП) ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА ІV КЛАС

5. ИНСТРУКТАЖ ЗА ЧЕТЕНЕ НА ДИКТОВКАТА ОТ ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

6. ДЕКЛАРАЦИЯ

            **********

 ДАТИ  НВО VII клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9.00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 9.00 часа 

Чужд език /по желание на ученика/  - 20 юни 2024 г., начало 9.00 часа

 

1. ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

2. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА 

3. ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ (НВО) В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

4. ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧИТЕЛЯ КОНСУЛТАНТ НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ (СОП)ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА 

5. ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас 

6. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

            **********

Виж Модел на НВО по български език и литература в IV клас за учебната 2023-2024 година

Виж Модел на НВО по математика в IV клас за учебната 2023-2024 година

 

Виж МОДЕЛ НА НВО ЗА СЕДМИ КЛАС  ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

Виж МОДЕЛ  НА НВО ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 

Заявление за чужд език – изтегли тук

 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2022/2023 година (публ. 30.08.2022 г.) съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

З А П О В Е Д № РД 09-4062/ 30.08.2022 г.

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите 

 

Презентация за НВО - 7 клас 2022-2023 г.

 ..............................................................................................................................................................................................................................................
Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас
Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10,00 часа
Математика – 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

VІІ клас
Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9,00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 9,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 9,00 часа

 ...............................................................................................................................................................................................................................................

1. Правила за информационна сигурност – ПИС 7 НВО 2023

2. Инструктаж за ученика – инструктаж ученик 7 НВО 2023
3. Инструктаж за квестора – инструктаж квестор 7НВО 2023
4. Инструктаж за учителя консултант на ученици със СОП – инструктаж консултант СОП 7НВО 2023
5. Заявление за полагане на НВО по чужд език по желание на ученика – заявление чужд език НВО7 2023 
6. Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците – декларация 7НВО 2023

 ..................................................................................................................................................................................................................................................

 Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по чужд език в VII клас учебната 2022-2023 година

Уважаеми родители и ученици,
Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016г., всеки ученик завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове. За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление по образец в канцеларията на училището в периода от 01.02.2023г. до 12.00ч. на 17.02.2023г. Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявления в обявения срок са предават на РУО - Варна и се регистрират в ЕИСИП. Изпитът НВО - чужд език ще се проведе само при наличие на желаещи ученици на 14.06.2023г. /между НВО по БЕЛ - 13.06.2023г. и НВО математика - 16.06.2023г./. Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование - задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас. За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

Изтеглете заявлението от тук

При въпроси се обръщайте към класен ръководител, преподаващия учител по АЕ и/или директор.

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII през учебната 2021-2022 година

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Национално външно оценяване ( НВО) 2021-2022 - 4. клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Резултатите от националните външни оценявания по БЕЛ и математика за четвърти клас могат да бъдат проверени на https://infopriem.mon.bg с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година 

 Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас:
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа
VІІ клас:
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА IV КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

 ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА