ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

НВО

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII през учебната 2021-2022 година

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Национално външно оценяване ( НВО) 2021-2022 - 4. клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Резултатите от националните външни оценявания по БЕЛ и математика за четвърти клас могат да бъдат проверени на https://infopriem.mon.bg с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година 

 Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас:
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа
VІІ клас:
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА IV КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

 ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА