ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

НВО

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII през учебната 2022-2023 година

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика 

Инструктаж на ученика

 

Уважаеми родители и ученици от випуск седми клас, тук своевременно ще получавате информация за дейностите свързани с НВО и приема на ученици след завършен VII клас.

Модел на НВО по български език и литература в VII клас учебната 2022-2023 година

Модел на НВО по математика в VII клас учебната 2022-2023 година

Уважаеми родители и ученици,
Уведомявам Ви, че на основание чл.51, ал.4 от Наредба №11/01.09.2016г., всеки ученик завършващ VII клас, извън изпитите по БЕЛ и математика, по свое желание може да се яви на НВО по чужд език, изучаван в задължителните учебни часове. За явяване на НВО по чужд език в края на VII клас, всеки ученик трябва да подаде заявление по образец в канцеларията на училището в периода от 01.02.2023г. до 12.00ч. на 17.02.2023г. Заявлението трябва да е попълнено собственоръчно, с цялата изисквана информация и подписано от родител и ученик. Постъпилите заявления в обявения срок са предават на РУО - Варна и се регистрират в ЕИСИП. Изпитът НВО - чужд език ще се проведе само при наличие на желаещи ученици на 14.06.2023г. /между НВО по БЕЛ - 13.06.2023г. и НВО математика - 16.06.2023г./. Получената от изпита оценка се вписва на отделен ред в Свидетелството за основно образование - задължително. Резултатът от изпита не е балообразуваща оценка в училищата с прием след завършен седми клас. За явяване на НВО по БЕЛ и математика НЕ СЕ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ.

Изтеглете заявлението от тук

При въпроси се обръщайте към класен ръководител, преподаващия учител по АЕ и/или директор.

 

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII през учебната 2021-2022 година

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Национално външно оценяване ( НВО) 2021-2022 - 4. клас

Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Резултатите от националните външни оценявания по БЕЛ и математика за четвърти клас могат да бъдат проверени на https://infopriem.mon.bg с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година 

 Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:
ІV клас:
Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10,00 часа
VІІ клас:
Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

 ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА IV КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

 ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ В КРАЯ НА VII КЛАС ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА