ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

ОРЕС

 Присъствено обучение за учениците от 1-7 клас

Уважаеми ученици и родители,
От понеделник 13.12.2021г. всички ученици от 1 до 7 клас, които имат декларации за съгласие за тестване, са в присъствено обучение.
Тестване 1 път седмично!
Работим по седмичното разписание за I срок и при часовия график за присъствено обучение.
С начина на тестване можете да се запознаете на следният линк:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5btj2gIFfqQ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
Уважаеми ученици и родители, Във връзка със създаването на възможно най-ефективна организация за тестване в училище и провеждане на присъствен образователен процес Ви информираме, че учебните занятия за учениците от  – I -IV клас ще започнат на 06.12.2021 година (понеделник).
Присъствено се обучават само ученици с изразено чрез декларация съгласие за тестване с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от МОН, и/или притежаващи валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие антитела.
Тестването ще се извършва веднъж седмично в началото на първия присъствен учебен ден за съответната седмица.

Учебните занятия за учениците от V – VII клас ще започнат веднага след изразено 50% съгласие с декларация от страна на родителите от съответната паралелка.
Работим по седмичното разписание за I сроки при часовия график за присъствено обучение.

Нека продължим да бъдем отговорни и пазим здравето на всички.

Съобщение!

Уважаеми родители на ученици от 5 до 7 клас, ако желаете детето Ви да учи присъствено и да бъде тествано с неинвазивен щадящ тест, е необходимо до обяд на 3 декември 2021 г. да подадете декларация за съгласие на електронната поща на училището ou_pliska@abv.bg или лично, на място в училище. Това е необходимо, за да може да се направи бърза организация за учебния процес.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици под 14 – годишна възраст

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ за ученици над 14 – годишна възраст

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ученик със специални образователни потребности

 

ПРЕМИНАВАНЕ В ОРЕС НА РОТАЦИОНЕН ПРИНЦИП

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ!

 

Уважаеми ученици и родители,

  • от 29.10.2021г. до 05.11.2021г., учениците от 5, 6 и 7 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда./ОРЕС/

Учебните занятия ще се провеждат според седмичното разписание и начален час 8.00ч.и ще са с продължителност 30 минути.

Учениците от 1, 2 и 4 клас ще се обучават присъствено.

  • от 08.11.2021г. до 12.11.2021г. учениците от 1, 2 и 4 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда/ОРЕС/.

Учебните занятия ще се провеждат според седмичното разписание и начален час 8.00ч. и ще са с продължителност 20 минути.

Учениците от 5, 6 и 7 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда./ОРЕС/

  • от 15.11.2021г. до 17.11.2021г. учениците от 1, 2 и 4 клас  ще се обучават присъствено.

Учебните занятия ще се провеждат според седмичното разписание и начален час 8.00ч. .

Учениците от 5, 6 и 7 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда./ОРЕС/

  • от 18.11.2021г.  учениците от 1, 2 и 4 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда/ОРЕС/.

Учебните занятия ще се провеждат според седмичното разписание и начален час 8.00ч. и ще са с продължителност 20 минути.

Учениците от 5, 6 и 7 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда./ОРЕС/

  • от 06.12.2021г.  учениците от 1, 2, 4 и 5 клас ще се обучават  присъствено.

Учебните занятия ще се провеждат според седмичното разписание и начален час 8.00ч. 

Учениците от  6 и 7 клас ще се обучават от разстояние в електронна среда./ОРЕС/

  • от 13.12.2021г.  всички учениците от 1 до 7клас  ще се обучават присъствено.

Учебните занятия ще се провеждат според седмичното разписание и начален час 8.00ч.