ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

За вас родители!

 

Административни услуги | Признаване на завършен 1-6 клас от училища в чужбина

 1. Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

 1. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (чл. 109, ал. 4);

 1. Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директорът на училището

 1. Процедура по предоставяне на административната услуга/издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи.

Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на училищно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, подават заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:
1. продължителността на обучението;
2. вида на училището, в което е проведено обучението;
3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите

 1. Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката

 1. Начини на заявяване на услугата

Заявлението заедно с документите за завършен период или клас за класовете от I до VI включително се подават в училището

 1. Информация за предоставяне на услугата по електронен път

Услугата не се предоставя по електронен път

 1. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт.

Безсрочно

 1. Такси или цени

Не се дължат

 1. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата.

Регионално управление на образованието
Министерство на образованието е науката

 1. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата.

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.

 1. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата.

info-2700078@edu.mon.bg

 1. Начини на получаване на резултата от услугата

Лично/от родителя/настойника на ученика/ чрез упълномощено лице

 

 

Примерно заявление от родител до класния ръководител за отсъствие на ученик до 3 учебни дни (преди отсъствието на ученика)

 

Уважаеми ученици и родители, приложено Ви изпращам Заповед № РД09-28/12.01.2023 г. на МОН относно преустановяване на учебния процес в училищата на територията на област Шумен поради въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания в област Шумен. 

 

Уважаеми родители и ученици, напомняме, че със Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)  на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националното външно оценяване за учениците от VII и X клас. Съгласно Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за 2021/2022 година дните на провеждане на националното външно оценяване - 14 юни 2022 г. (вторник) и 16 юни 2022 г. (четвъртък), са неучебни. 

 

 

Ръководство за родители за работа в Тeams:

https://sway.office.com/kcVtorWptEPSKYn1?accessible=true&fbclid=IwAR2XAFNSgVZqTRQG7oSk0wGuA66akERMsxWHwxG7g5IziktaNbAAnW6HaMI

 dfc58e44-c405-49f6-bb15-84686abe7206.png

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Образователни материали във връзка с COVIT-19

Уважаеми родители, моля да се запознаете с приложените образователни материали от СЗО и УНИЦЕФ във връзка с COVID-19

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕСТВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ COVID 19

 

9 съвета за по-добро учене:

Уважаеми родители, в най-скоро време децата Ви ще се явят на НВО. Предлагаме на вниманието Ви, няколко съвета за по-ефективно учене.https://www.noviteroditeli.bg/obrazovanie/ot-7-do-10-ot-11-do-14-14/9-sveta-za-po-dobro-uchene

10 СЕВЕТА ЗА РОДИТЕЛИ:

Как да общуваме с децата си в тийнейджърския период от живота им.
Дали да говорим с тях по "трудните" теми, да даваме съвети или управляваме свободното им време са въпроси, които ги вълнуват. 
Може да прочетем на https://parentacademy.bg/roditeli-na-teenove/ 
 
 

Детска агресия – как можем да я разберем?

Когато един всеотдаен родител абдикира и отчаяно казва, че не може да се справи, какво следва? Много ни се иска да успяваме в работата, вкъщи, да общуваме с приятели и да имаме време за себе си. Изправяйки се пред детската агресия, понякога не можем да си обясним какво се случва. Едно обаче е сигурно, ако средата, в която детето ни расте е подкрепяща и стабилна, то със сигурност ще успее да се справи със собствените си емоции. Кои са някои причини за появата на агресия при децата можете да прочетете в статията на психолога Лучия Таскова тук:

 

„Обущарят и джуджетата“ приказка за благодарността и признателността в живота“

Здравейте, уважаеми родители! Всички заедно сме в навечерието на прекрасните и изпълнените с магия коледни празници. Те събират семейството заедно и дават възможност на всеки от нас да получи внимание, обич и разбира се – подаръци. Предлагам на вниманието ви приказката на Братя Грим „Обущарят и джуджетата“. Тя е прекрасен повод още веднъж да си поговорите с децата за благодарността и признателността в живота. Приятно четене.

https://webstage.bg/li-ri-chni-otkloneniya/6871-obushtaryat-i-dzhudzhetata-koleden-duh-ot-bratya-grim.html

 Майки и синове

Има индийска мъдрост: „ Детето е гост в твоя дом. Нахрани го, научи го и го пусни”. Смея да предположа, че повечето родители не се отнасят към своите деца като гости. Много често родителите изграждат отношения с децата си които рефлектират върху целия им живот. Днес Бих искала да обърна внимание на отношенията между майките и техните синове. Защо, добрата връзка на момчето с майката е от изключително значение за формирането на мъжа и неговото емоционално здраве, можете да прочетете в статията на фамилния психотерапевт Антоанета Атанасова https://betty.bg/printsat-na-mama/?fbclid=IwAR12kCuKD9ZwvfVZfh-YvBufKMHE3_O_y_QL0VSniDtJcWeytv4S8TLRAtE

Безопасно общуване в интернет

Уважаеми родители, Държавната Агенция за Закрила на Детето организира кампания  „Общувай разумно в интернет!“ с акцент върху дигитално-медийната грамотност на младите хора и безопасното общуване в интернет. 

На интернет страницата на ДАЗД / https://sacp.goverment.bg /, рубриката „Децата в информационното общество“ е публикувана информация и линк към приложението “Protect Your Kid” / http://protectyourkid.bg/. Приложението е създадено на български език за Андроид телефони и таблети и позволява на родителите да контролират времето, което детето им прекарва в социалните мрежи, както и да ограничават достъпа до подходящо онлайн съдържание. То съдържа GPS функция, посредством която родителят може да се информира за местоположението на своето дете по всяко време. В същата рубрика е публикувана и полезна информация как родителите могат да упражняват контрол върху съдържанието, което децата им достъпват в интернет и по този начин да ги предпазват от рисковете и опасностите във виртуалната среда. Линк към интернет страницата на Центъра за безопасен интернет /  http://www.safenet.bg/bg/risks / препраща към информация за основните рискове и опасности за децата в интернет и как можем да им се противопоставим.