ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Седмично разписание

 

 Седмично разписание начален етап - II срок 2021-2022 г.

 Седмично разписание прогимназиален етап - II срок 2021-2022 г.

 Седмично разписание начален етап  -  I срок  2021-2022 г.

 Седмично разписание прогимназиален етап  - I срок   2021-2022 г.

   ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА  УЧЕБНА 2021 /2022 ГОДИНА

 

            НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 15.09.2021 г.

            ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 • есенна – 30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
 • коледна – 24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
 • междусрочна – 01.02.2021 г.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 01.04. 2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 07.04. 2022 г. – 11.04.2022 г. вкл.

            НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 18.05.2022 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 20.05.2022 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалифиация
 • 25.05.2022 г. –неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
 • 14.06.2022 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ и на Х клас
 • 16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VІІ и на Х клас