ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Актуална информация

     

 Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за учебната 2023/2024 година

(определени със Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката) 

IV клас


 VII клас

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 • 15.09.2023 г.

ВАКАНЦИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 • есенна – 28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл.
 • коледна – 23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл.
 • междусрочна – 03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл.
 • пролетна
  • за І-ХІ клас – 30.03. 2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.
  • за ХІІ клас – 05.04. 2024 г. – 07.04.2024 г. вкл.

НЕУЧЕБНИ ДНИ

 • 01.12.2024 г. – неучебен ден по повод патронния празник на СУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен
 • 17.05.2024 г. – ДЗИ по български език и литература
 • 20.05.2024 г. – Втори ДЗИ и държавен изпит за придобиване на професионална квалифиация
 • 19.06.2024 г. – НВО по български език и литература в края на VІІ
 • 21.06.2024 г. – НВО по математика в края на VІІ

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 • 06.02.2024 г. за І-ХІI клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

 • 29.05.2024 г. – І-ІII клас (14 учебни седмици)
 • 14.06.2024г. – IV-VI клас (16 учебни седмици)
 • 28.06.2024 г. – VII-XI клас (18 учебни седмици )
 • 13.05.2024 г. – XII клас (13 учебни седмици)

 

Уважаеми родители и ученици, напомняме, че със Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)  на министъра на образованието и науката са определени датите за провеждане на изпитите от националното външно оценяване за учениците от VII и X клас. Съгласно Заповед № РД09-1804/31.08.2021 г. за определяне на график на учебното време за 2021/2022 година дните на провеждане на националното външно оценяване - 14 юни 2022 г. (вторник) и 16 юни 2022 г. (четвъртък), са неучебни. 

 

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ 

Заповед № РД09-28/12.01.2023 г. на МОН относно преустановяване на учебния процес в училищата на територията на област Шумен поради въвеждане на временни противоепидемични мерки срещу разпространението на грип и остри респираторни заболявания в област Шумен. 
 от13.01.2023 г. до 18.01.2023 г. - ТУК

Учебен календар

 ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

 

   І. Начало на учебната 2022-2023 година: 15.09.2022 г.

II.Продължителност на първия учебен срок : 18 седмици

IIIНачало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.   Есенна

24.12.2022 г. - 02.01.2023 г. вкл.   Коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.    Междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.    пролетна за I- VII клас

 

 1. Учебни дни за учениците от VII клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика

 

V.Не учебни дни за учениците от I-VIІ клас

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. Втори ДЗИ

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за ученици, просветни и културни дейности

 

VІ.Не учебни дни за учениците от I-IVклас, V клас,VI клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика

 

VІІ.Край на първи учебен срок: 31.01.2023 г.

 

VІI. Начало на втория учебен срок: 06.02.2023 г.

 

VІII. Край на втория учебен срок:

 

31.05.2023 г. за учениците от I – ІІІ клас   (14 учебни седмици )

15.06.2023 г. за учениците от ІV- VI (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. за учениците от VIІ (18 учебни седмици)

 

Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г.на МОН за определяне графика на учебно време

 

 

 

 

 

 

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ, УЧЕНИЦИTE И РОДИТЕЛИTE!

       В РЕЗУЛТАТ НА ПРОВЕДЕНО ИНСПЕКТИРАНЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ИНПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 Г. В  ОбУ „СВ.П.ХИЛЕНДАРСКИ“  - ГРАД ПЛИСКА И ПУБЛИКУВАНИТЕ ВЕЧЕ  РЕЗУЛТАТИ,
 НАШЕТО УЧИЛИЩЕ Е ПЪРВО В ОБЛАСТ ШУМЕН  С НАЙ - ВИСОКА ОЦЕНКА   ПО ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ИНСПЕКТИРАНЕ: ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС, УПРАВЛЕНИЕ, ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА.

НАШИЯТ  ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ, ОТДАДЕНОСТ  И ВСЕОТДАЙНОСТ  СА ПРИЗНАТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО.

  

На -19 юни почитаме Паисий Хилендарски.Да се поклоним пред паметта и делото на още един велик българин.300 години от рождението на св. Паисий Хилендарски;
60 години от канонизацията му и
260 години от написването на "История славянобългарска"

ИЗ "ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА"
Св. Паисий Хилендарски

…..Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език?....Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език!
Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята.

 

Електронно четими учебници (mon.bg)

 

 

Всички ученици от 5-и, 7-и, 10-и и 12-и клас от училищата в област Шумен ще се обучават:

 • от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си;
 • от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда;
 • от 21.02.2022 г. до 23.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си.

За всички ученици от 6-и, 8-и, 9-и и 11-и клас:

 • от 10.02.2022 г. до 11.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда;
 • от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. вкл. – присъствено в училището си;
 • от 21.02.2022 г. до 23.02.2022 г. вкл. – от разстояние в електронна среда.

 

Карта на епидемичната обстановка по региони | coronavirus.bg 

Общо пет ще бъдат неучебните дни в края на първия и в началото на втория срок. Един от тях е междусрочната ваканция.
Няма да се провеждат занятия от 31 януари до 4 февруари 2022 г. Заедно със съботите и неделите преди и след посочената работна седмица учениците няма да влизат в училищата общо девет календарни дни. Те ще се върнат в клас на 7 февруари т.г. В зависимост от инструкциите на здравните власти вторият срок ще започне присъствено или от разстояние в електронна среда.
 
 

Ученически ваканции 2021/2022 година от МОН

Учебен календар 2021/2022 от МОН