ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Електронен дневник

  

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСА ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И ВОДЕНЕ
НА УЧИЛИЩНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Уважаеми родители и ученици,

С цел улесняване на комуникацията между членовете на училищната общност е въведен Електронен дневник. Платформата, с която работи училището, е Школо с адрес: www.shkolo.bg

За да работите с Електронният дневник е нужно да се РЕГИСТРИРАТЕ с телефонния номер, който сте предоставили на класния ръководител и той е въвел в системата.

За да се регистрирате е необходимо:

  1. Да сте предоставили на класния ръководител коректна информация за Вашия телефонен номер и имейл.
  2. Да въведете телефонния си номер и 6-цифрения код, който ще получите, в регистрационната форма на платформата: https://app.shkolo.bg/#register-tab Нулата в началото на телефонния номер НЕ се въвежда. Например, ако телефонният Ви номер е 0885 100 200, тогава въведете 885100200.

Ако има промяна в номера или не сте предоставили номер, уведомете класния, за да можете да се регистрирате. Иначе няма да е възможно. Отнася се и за родителите на новите ученици.

На имейла, който ще предоставите при регистрацията, ще получавате информация за всички въведени оценки, отсъствия, отзиви или получени съобщения.

За безпроблемна работа с Електронния дневник, може да ползвате специално създаденото РЪКОВОДСТВО, а при проблем с регистрацията, моля да се свържете с класния ръководител или директора.

Вход  

https://www.shkolo.bg/