ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Безопасност на движението по пътищата

В помощ на обучението

Държавана агенция "Безопасност на движението по пътищата"

Интерактивни уроци по безопасност на движението: 

https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/

На сайта на Министерството на вътрешните работи – https://www.mvr.bg/opp/ са публикувани справки за пътнотранспортни произшествия с участието на деца и ученици.

Следва горепосочената информация да се използва от всички учители в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие в обучението и възпитанието по безопасност на движението по пътищата (БДП).