ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Безопасност на движението по пътищата

План-програма за действие по БДП за 2022-2023 година

 План на комисията по БДП учебна 2022 - 2023 г.

 График за разпределение на часпвете по БДП учебна 2022-2023 г.

 Програма за обучение по БДП - 1 клас

Програма за обучение по БДП - 2 клас

Програма за обучение по БДП - 3 клас

Програма за обучение по БДП - 5 клас

Програма за обучение по БДП - 6 клас

Програма за обучение по БДП - 7 клас

 

 

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП ЗА 2021 / 2022 ГОДИНА

План на училищната комисия по безопастност на движението за учебната 2021-2022 година

График за разпределение на часовете по БДП

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ   

1 клас   2 клас    3 клас   4 клас

5 клас   6 клас    7 клас    

ИНСТРУКТАЖ ПО БДП

 

Уважаеми родители, училищната комисия по безопасно движение по пътищата и екипа на ОбУ-град Плиска Ви напомнят- На 29 юни отбелязваме Деня на безопасността на движението по пътищата. Чрез осъществяване на различни мероприятия на този ден се създава възможност за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в областта на БДП, както и възможността за насочване на вниманието на общество към всички онези фактори, от които зависи пътната безопасност.

За да се опази човешкият живот и здраве, често е необходима само малко толерантност, дисциплина и адекватна преценка от страна на участниците в движението. Каквито и обсъждания да има по темата не само институциите отговарят за безопасността, а и личната отговорност на всеки зад волана е определяща за това да няма катастрофи, загинали и ранени на пътя, защото безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност и зависи от всички.

По темата безопасност на движението трябва да се говори активно и не само когато се случват пътнотранспортни произшествия. Активно, системно и по отношение на всички елементи на пътната безопасност - път, кола и водач.

Тази година Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП) е разработила тематични визуализационни материали с акцент върху някои от основните аспекти от безопасното поведение на пътя -поставяне на обезопасителни колани, безопасно придвижване на пешеходци, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.

Убедени сме, че всички ние ще съдействаме за постигане на по-добри резултати в спазването на правилата на движение по пътищата.

Налагането на култура на движение - отговорното и толерантно шофиране могат да намалят черната статистика на пътя!

Уважаеми родители, училищната комисия по безопасно движение по пътищата (БДП) и целият екип на ОбУ-град Плиска активно работи по опазване на живота и здравето на учениците като участници в движението по пътищата под мотото „ Пази семейството си на пътя“.

Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, наблюдения, походи, зелени училища, турнета, концертни изяви и други) се провеждат инструктажи с учениците за припомняне на правилата на безопасност на движение като се спазва изискването ученика да представи попълнена от родител декларация за информирано съгласие. В края на всеки последен за деня час във всеки клас се провежда „ 5’ минутка” всеки учител напомня за правилата за движение по пътищата.

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  "КАК ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ"

Скъпи родители, Децата са активни участници в движението и отговорност за тяхната безопасност на улицата носим всички ние - родители, учители и водачи. За да опазим живота на децата на пътя Вие трябва да спазвате следните основни правила:

 • придружавайте задължително Вашето дете до училище, като му разяснявате постоянно правилата за движение на пешеходците, местата за пресичане на пътното платно и кръстовищата около училищата, значението на светлините на светофара;
  • определете кой е най-краткият и безопасен маршрут, по който детето Ви може да ходи и да се прибира от училище. Провървете маршрута няколко пъти заедно с него, за да се убедите, че го е запомнило;
  • контролирайте лично, дали детето спазва Вашите указания за пресичане и дали се движи по уговорения маршрут;
  • обяснете на детето си, че не бива да пресича пред спрял на спирка автобус и зад паркиран на улицата автомобил;
  • уговорете с детето си безопасно място, където да играе, след като си подготви уроците за следващия ден;
  • използвайте времето на пътуванията, за да обяснявате нагледно това, което се вижда на пътното платно - пътните знаци, грешките и опасното поведение на възрастни и деца на улицата;
  • използвайте първите дни на учебната година, за да припомните на детето си правилата за безопасно движение на пешеходците;
  • убедете се, че преди детето Ви да излезе да кара велосипед или ролкови кънки, то е облечено с необходимите предпазни средства и към дрехите му има прикрепени светлоотразителни елементи.

Познаването на правилата по безопасност на движението все още не ги прави част от поведението на Вашето дете. То трябва да се научи да мисли, да действа и да взема решения като участник в движението, а това става с практически упражнения, най-добре под формата на игри или състезания с родителя (например - кой пръв ще забележи пешеходец в нарушение).

Като водачи на пътни превозни средства Вие трябва:

 • Да познавате и очаквате възможните реакции на децата, когато са на улицата или близо до нея;
  • Да карате с безопасна скорост, за да не се стигне до опасна ситуация или пътна злополука;
  • Да намалявате скоростта, когато на и край платното се намира дете;
  • Да не возите малки деца на предната седалка.

Не забравяйте, че децата са уязвими на пътя, просто защото са си деца. Те могат да знаят отлично пътните знаци, теорията на безопасността, може да печелят конкурси по познаване правилата на движение, но в крайна сметка са подвластни на своята детска природа. Щом са увлечени в игра или оживен разговор с приятели, се втурват през платното, забравили, че трябва да се оглеждат за приближаващи моторни средства. Играта напълно владее тяхното съзнание. Реакциите им са непредвидими и внезапни.

ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ, ПРЕДВИДЛИВИ И ДА НАМАЛИМ СКОРОСТТА ..., ЗА ДА ЗАПАЗИМ ЖИВОТА!

Мили деца, спазвайте следните правила за безопасно движение на пътя:

 • Движете се по вътрешната част на тротоара, колкото се може по-далеч от платното за движение.
 • Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили.
 • Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство.
 • Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки.
 • Когато пресичате – първо се огледайте наляво, после надясно и по средата на улицата пак наляво.
 • Никога не пресичайте улицата тичайки, между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус.
 • При натоварено кръстовище, помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него.
 • Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост.
 • Не играйте около спрели и паркирали автомобили.
 • Не играйте на пътното платно и по кръстовищата, а на определените за това места.
 • Не излизайте внезапно на уличното платно.
 • Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата сигурност.
 • Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар отпред и светлоотразител отзад) и го управлявате отлично.
 • Карайте велосипед на разрешените за това места.
 • Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед.
 • Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.

Вслушвайте се в съветите на вашите родители, когато ви разясняват основните правила за движение по пътя. Вярвайте им! Те най-много от всички желаят да опазят вашия живот и здраве!

 В помощ на обучението

Държавана агенция "Безопасност на движението по пътищата"

Интерактивни уроци по безопасност на движението: 

https://www.sars.gov.bg/deinost-na-dabpd/interaktivni-uroci/

На сайта на Министерството на вътрешните работи – https://www.mvr.bg/opp/ са публикувани справки за пътнотранспортни произшествия с участието на деца и ученици.

Следва горепосочената информация да се използва от всички учители в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие в обучението и възпитанието по безопасност на движението по пътищата (БДП).