ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Документи - архив

План- програма по БДП/2020-2021 учебна година

Годишен план на училището 2020/2021 година

Етичен кодекс

Стратегия за развитие 2020-2024

 

Мерки за повишаване качеството на образованието

Програма за превенция на ранното напускане на училище 

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

Форми на обучение

 Учебен план 1. клас за учебната 2020/2021 година

 Учебен план 3. клас за учебната 2020/2021 година

Учебен план 4. клас за учебната 2020/2021 година

Учебен план 5. клас за учебната 2020/2021 година

Учебен план6. клас за учебната 2020/2021 година

Учебен план 7. клас за учебната 2020/2021 година

Мерки за справяне с насилието и агресията: