ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Разписание на часовете

   

Разписание на учебните часове 2023 – 2024 г. 

І и II клас

                             ЧАС

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ

ПОЧИВКА

1.

8.00 часа

8.35 часа

25 минути

2.

9.00 часа

9.35 часа

15 минути

3.

9.50 часа

10.25 часа

15 минути

4.

10.40 часа

11.15 часа

15 минути

5.

11.30 часа

12.05 часа

          

 

   ІII и IV клас

 

                             ЧАС

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ

ПОЧИВКА

1.

8.00 часа

8.40 часа

20 минути

2.

9.00 часа

9.40часа

10 минути

3.

9.50 часа

10.30 часа

10 минути

4.

10.40 часа

11.20 часа

10 минути

5.

11.30 часа

12.10 часа

10 минути

6.

12.20 часа

13.00 часа

 

 

  V – VII КЛАС

 

   ЧАС                            

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ

          ПОЧИВКА

1.

8.00 часа

8.40 часа

20 минути

2.

9.00 часа

9.40часа

10 минути

3.

9.50 часа

10.30 часа

10 минути

4.

10.40 часа

11.20 часа

10 минути

5.

11.30 часа

12.10 часа

10 минути

6.

12.20 часа

13.00 часа

10 минути

7.

13.10 часа

13.50 часа

 

 

  

Разписание на учебните часове 2022 – 2023 г. 

 НАЧАЛЕН ЕТАП

І и II клас

ЧАС                               

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ                   

ПОЧИВКА

    1. 

8.00 часа

8.35 часа

20 минути

    2. 

8.55 часа

9.30 часа

10 минути

    3. 

09.40 часа

10.15 часа

10 минути

    4. 

10.25 часа

11.00 часа

10 минути

    5. 

11.10 часа

11.45 часа

 

 

 ІII клас

  ЧАС

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ

ПОЧИВКА

   1.  

8.00 часа

8.40 часа

20 минути

   2. 

9.00 часа

9.40часа

10 минути

   3. 

9.50 часа

10.30 часа

10 минути

   4. 

10.40 часа

11.20 часа

10 минути

   5. 

11.30 часа

12.10 часа

 10 минути

   6. 

12.20 часа

13.00 часа

 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V – VII КЛАС 

   ЧАС                            

ВЛИЗАНЕ

ИЗЛИЗАНЕ

  ПОЧИВКА

  1. 

8.00 часа

8.40 часа

20 минути

  2. 

9.00 часа

9.40часа

10 минути

  3. 

9.50 часа

10.30 часа

10 минути

  4. 

10.40 часа

11.20 часа

10 минути

  5. 

11.30 часа

12.10 часа

 10 минути

  6. 

12.20 часа

13.00 часа

10 минути

  7. 

13.10 часа

13.50 часа

 

 

График на групите за целодневна организация на учебния ден

График на група  І, II и ІII клас

 

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
 

Петък

 ДЕЙНОСТ

11.45-12.45 ч.

11.00-12.00 ч.

ОБЯД,ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ

12.45-13.20 ч.

12.00-12.35 ч.

САМОПОДГОТОВКА

13.20-13.30 ч.

12.35-12.45 ч.

МЕЖДУЧАСИЕ

13.30-14.05 ч.

12.45-13.20 ч.

САМОПОДГОТОВКА

14.05-14.15 ч.

13.20-13.30 ч.

МЕЖДУЧАСИЕ

14.15-14.50 ч.

13.30-14.05 ч.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

14.50-15.00 ч.

14.05-14.15 ч.

МЕЖДУЧАСИЕ

15.00-15.35 ч.

14.15-14.50 ч.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

15.35-16.10 ч.

14.50-14.25 ч.

ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ, ОТПЪТУВАНЕ


График на група V-VІІ клас

 

Понеделник 

Вторник ,Сряда , Четвъртък , Петък

ДЕЙНОСТ

13,50-14,50 ч.

13,00 -14,00 ч.

ОБЯД, ОБЯД,ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ

14,50 -15,30 ч.

14,00 -14,40 ч.

САМОПОДГОТОВКА

15,30 -16,10 ч.

14,40 -15,20 ч.

САМОПОДГОТОВКА

16,10-16,20 ч.

15,20 - 15,30 ч.

МЕЖДУЧАСИЕ

16,20 -17,00 ч.

15,30 -16,10 ч.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

17,00-17,40 ч.

16,10 - 16,50 ч.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

17,40-18,20 ч.

16,50 -17,30 ч.

ОРГАНИЗИРАН ОТДИХ И СПОРТ, ОТПЪТУВАНЕ

 

Прикачени документи

ГРАФИК учебни часове 2 срок.docx