ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Учебен календар

 ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

 

 

   І. Начало на учебната 2022-2023 година: 15.09.2022 г.

II.Продължителност на първия учебен срок : 18 седмици

IIIНачало и край на ваканциите с изключение на лятната:

 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.   Есенна

24.12.2022 г. - 02.01.2023 г. вкл.   Коледна

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.    Междусрочна

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.    пролетна за I- VII клас

 

  1. Учебни дни за учениците от VII клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика

 

V.Не учебни дни за учениците от I-VIІ клас

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ

23.05.2023 г. Втори ДЗИ

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за ученици, просветни и културни дейности

 

VІ.Не учебни дни за учениците от I-IVклас, V клас,VI клас

13.06.2023 г. НВО БЕЛ

16.06.2023 г. НВО Математика

 

VІІ.Край на първи учебен срок: 31.01.2023 г.

 

VІI. Начало на втория учебен срок: 06.02.2023 г.

 

VІII. Край на втория учебен срок:

 

31.05.2023 г. за учениците от I – ІІІ клас   (14 учебни седмици )

15.06.2023 г. за учениците от ІV- VI (16 учебни седмици)

30.06.2023 г. за учениците от VIІ (18 учебни седмици)

 

съгласно ЗаповедРД09-4066/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката