ОбУ "Св. Паисий Хилендарски" град Плиска
"Знанието е нашата сила, успехът – нашата цел!"

Уважаеми ученици и родители, От понеделник 13.12.2021г. всички ученици от 1 до 7 клас, които имат декларации за съгласие за тестване, са в присъствено обучение. Тестване 1 път седмично! Работим по седмичното разписание за I срок и при часовия график за присъствено обучение. С начина на тестване можете да се запознаете на следният линк:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=5btj2gIFfqQ